BONA PRÀCTICA

Títol

Avaluació competencial i de les metodologies actives

Línia estratègica

Metodologies d'aprenentatge

Any d'inici

2019

Etapes a les que va dirigida

Infantil

CEIP Binissalem

Camí de pedaç - Polígon VI - Parcel·la 49, Binissalem, Mallorca
971886657
ceipbinissalem@educaib.eu
http://ceipbinissalem.com

Explicació

Avaluació d'activitats d'educació infantil mitjançant una rúbrica inicial dissenyada a partir d'indicadors i descriptors per cada una de les tres línies competencials determinades al centre:
- Ser i estar
- Autonomia i iniciativa
- Comunicació
Trobareu un exemple de rúbriques d'avaluació de tasques competencials a l'apartat de Recursos.

Objectius

Reflexionar i aprofundir sobre l'avaluació de les metodologies actives: aprenentatge cooperatiu i projectes de treball.
Revisar i ampliar l' avaluació a través de l'observació.
Propiciar la coavaluació i l'autoavaluació com a part del procés d'aprenentatge de l'alumnat. Establir la línia competencial del centre.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8