BONA PRÀCTICA

Títol

Comprensió lectora

Línia estratègica

Pla 20-24 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Any d'inici

2021

Etapes a les que va dirigida

Infantil, Primària

CEIP Mestre Guillemet

Josep Balaguer, 0, Santa Eugènia, Mallorca
971144244
ceipmestreguillemet@educaib.eu
http://ceipmestreguillemet.cat

Document ampliat

Comprensió lectora

Explicació

La dinàmica que hem seguit a l'hora de fer comprensions lectores, després de haver realitzat aquest curs ha estat la següent: Primer, configuram una tasca de formulari en un dia i hora programats i amb una còpia per a cada alumnes. Segon, projectam la imatge de la lectura de referència ( en aquest cas una factura elèctrica) i els alumnes han d'entrar a classroom, anar a la tasca i començar a omplir el qüestionari amb les respostes corresponents a les qüestions plantejades (hi ha de tot tipus)

Objectius

-Identificar l'estructura del text -Comprendre el significat del text - Usar tècniques d'anàlisi de text -Familirització de l'eina digital

CEU COL   D Pedago Aplicada 8