BONA PRÀCTICA

Títol

Passar per l' anella

Línia estratègica

Convivència i educació emocional

Any d'inici

2019

Etapes a les que va dirigida

Infantil, Primària

CEIP Mestre Pere Garau

C/ Escola núm 2, Son Macià, Mallorca
971551762
ceipmestreperegarau@educaib.eu
http://www.ceipmestreperegarau.com

Document ampliat

Passar per l' anella

Explicació

Es col·loca tot el grup-classe fent un cercle, drets i agafats de les mans. Es col·loca una anella passada entre els braços de dos dels participants. A continuació cada jugador ha d'intentar passar el seu cos per dins l'anella sense deslligar-se en cap moment de les mans dels seus companys. Es tracta de què l'anella torni arribar a la persona que ha començat. Si es tracta d'un grup molt nombrós es pot afegir una altra anella.

Objectius

Fomentar la cooperació i cohesió de grup.
Crear un clima de diversió i de col·laboració.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8