BONA PRÀCTICA

Títol

Gèneres del cinema

Línia estratègica

Millora de les competències lingüístiques

Any d'inici

2017

Etapes a les que va dirigida

Primària

CEIP Can Bril

Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual 1, Sencelles, Mallorca
971872653
ceipcanbril@gmail.com
https://sites.google.com/view/ceipcanbril/inici

Document ampliat

Gèneres del cinema

Explicació

Treball cooperatiu. Estructura foli giratori. Elaborar un llistat amb els diferents gèneres del cinema, amb una breu explicació de cada un. Acompanyat d'una imatge. Mentre dos membres de l'equip llegeixen la informació i elaboren un resum, els altres dos membres, cerquen imatges relacionades amb aquell gènere. Quan han acabat el resum, es canvien els papers.

Objectius

- Produir textos escrits sobre el cinema.
- Treballar la compressió lectora.
- Treballar el resum.
- Dominar les TIC.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8