BONA PRÀCTICA

Títol

Disseny i Elaboració de plafons gràfics informatius de diferents àrees verdes del centre CIFP JOAN

Línia estratègica

Metodologies d'aprenentatge

Any d'inici

2018

Etapes a les que va dirigida

Formació professional

CIFP Joan Taix

C/ Mestre Arabi, 15, Sa Pobla, Mallorca
971540008
cifpjoantaix@educaib.eu
www.cifpjoantaix.cat

Explicació

S'han realitzat varis plafons informatius de dues zones verdes del centre, on s'han vist implicats 3 mòduls formatius. S'ha dut a terme durant la 3a avaluació, amb una cronologia de 8 jornades de 5 sessions, un dia a la setmana.
podreu trobar un resum gràfic a: https://drive.google.com/open?id=1Bh_wY1f4OEorzNlR52-p1xPWywYUPvPo

Objectius

A través de la realització d'aquest projecte els alumnes de 1r de jardineria assoliran objectius del cicle formatiu, alhora que veuran l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits i contribuiran a la funció educativa que tenen les zones verdes en el coneixement del medi ambient.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8