BONA PRÀCTICA

Títol

La parella tutorial a la formació professional

Línia estratègica

Convivència i educació emocional

Any d'inici

2010

Etapes a les que va dirigida

Formació professional

CIFP Joan Taix

C/ Mestre Arabi, 15, Sa Pobla, Mallorca
971540008
cifpjoantaix@educaib.eu
www.cifpjoantaix.cat

Explicació

A l'avaluació inicial ens adonarem que al PQPI i al grau mitjà hi havia alumnes que hi havien accedit de diverses maneres (ESO, ESO des del PDC, de PQPI, amb prova d'accés), alumnes amb diverses capacitats i amb diversos ritmes d'aprenentatge; aquesta diversitat dificultava el desenvolupament previst de la programació i feia preveure que no es podrien impartir tots els continguts previstos.

Atès que als cicles formatius no es poden fer adaptacions curriculars significatives, després d'examinar distintes possibilitats d'actuació decidirem, per la seva facilitat d'aplicació, implementar l'estratègia de la parella tutorial. L'orientadora de l'IES Berenguer d'Anoia ens va fer una sessió formativa i des del centre elaborarem un tutorial per a que el professorat pogués aplicar-la.

Podreu trobar la guia a la secció de Recursos.

Objectius

Atendre la diversitat al PQPI i als grups de 1r de grau mitjà.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8