BONA PRÀCTICA

Títol

Avaluació oral i escrita a l'EOI Manacor

Línia estratègica

Millora de les competències lingüístiques

Any d'inici

2017

Etapes a les que va dirigida

Ensenyaments de règim especial (idiomes)

EOI Escola Oficial d'Idiomes de Manacor

Ronda Institut s/n, Manacor, Mallorca
971554152
eoimanacor@educaib.eu
http://www.eoimanacor.com

Document ampliat

Avaluació oral i escrita a l'EOI Manacor

Recursos d'aquesta temàtica i centre

WAYS OF EXPRESSING PREFERENCES IN ENGLISH

Explicació

Activitat comunicativa per tal de treballar l'espontaneïtat i la fluïdesa en l'expressió oral. Aquesta activitat té fases diferents, on es parteix d'una pauta més guiada a una pauta més lliure i creativa. Veure document adjunts.

Objectius

- Promoure la interacció espontània entre l'alumnat per tal de treballar la fluïdesa.
- Enriquir la varietat lèxica per expressar opinió, acord i desacord de manera adequada.
- Ser capaços d'expandir les seves respostes mitjançant fórmules i expressions donades.
- Desenvolupar un discurs oral breu a partir d'un rol assignat en públic.
- Aprendre estratègies per desenvolupar discursos orals més fluids amb seguretat.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8