BONA PRÀCTICA

Títol

Aprenentatge servei: No compris, adopta

Línia estratègica

TIC i competència digital

Any d'inici

2017

Etapes a les que va dirigida

Formació professional

IES Juníper Serra

Camí Son Cladera 20, Palma, Mallorca
971470774
iesjuniperserra@educaib.eu
http://web.iesjuniperserra.net

Explicació

L'alumnat del 2n curs del cicle formatiu de Tècnic Superior en Realització de projectes Audiovisuals i Espectacles varen triar la temàtica de l'adopció d'animals abandonats com a projecte per a la creació d'un vídeo.
Per poder dur a terme aquesta creació varen haver d'investigar la situació actual d'abandonament animal a Mallorca. Per això varen realitzar una visita al Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Son Reus i a partir de les entrevistes realitzades i de la informació recollida dissenyaren el guió del vídeo.
El producte final d'aquest treball per projectes ha tengut una gran acollida i s'ha convertit en un vídeo viral.
la regidora d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, Neus ...

Objectius

- Conscienciar l'alumnat sobre la importància de l'adopció dels animals de companyia.
- Promoure la inciativa i el desenvolupament competencial mitjançant un projecte amb finalitat social.
- Conèixer els procediments necessaris per a la correcta creació i edició de vídeos.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8