BONA PRÀCTICA

Títol

Jornades de millora de pati amb les famílies

Línia estratègica

Metodologies d'aprenentatge

Any d'inici

2018

Etapes a les que va dirigida

Infantil

Explicació

Les jornades de millora del pati, sorgeixen davant la necessitat de millorar i condicionar els espais exteriors. L'equip educatiu va crear, dissenyar i començar a dur a terme les propostes, fins veure que necessitàvem més recursos humans i materials. Vàrem presentar la idea a les famílies i vam organitzar dues jornades de millora, que es dugueren a terme durant dos dissabtes durant el matí. La proposta de millora, consistia en crear microespais de joc a cada una de les zones de l'espai exterior.

Objectius

L'objectiu principal era dissenyar i crear microespais de joc a les zones exteriors, implicant a les famílies a aquesta millora, i afavorir el vincle, família - escola.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8