BONA PRÀCTICA

Títol

Sharing Childhood 2 "Compartir la infància"

Línia estratègica

Comunitat educativa d'aprenentatge

Any d'inici

2016

Etapes a les que va dirigida

Infantil, Primària, Universitat

UIB

Cra. de Valldemossa, km 7.5., Palma, Mallorca
971173000
uib@uib.cat
http://www.uib.cat

Explicació

El projecte europeu «Sharing Childhood 2 (SACHI2)» (‘Compartir la infància') està enmarcat en els programes ERASMUS+ i coordinat pel Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universitat de les Illes Balears. Els socis europeus són la Universitat de Porto (Portugal), la Universitat de Strathclyde (Regne Unit) i l'Associació Centre Educatiu per a la Integració Intergeneracional HIPOKAMP (Polònia).
El projecte SACHI2 pretén mantenir i potenciar espais compartits ...

Objectius

- Millorar i/o adquirir les competències bàsiques digitals, lingüístiques i de treball col·laboratiu dels sénior.

- Millorar l'oferta d'oportunitats d'alta qualitat adaptades a les necessitats individuals dels estudiants adults (sénior), especialment d'aquells que pertanyen a grups amb majors necessitats.

- Augmentar l'ús de metodologies inclusives i de diversitat educativa, concretament intergeneracionals als centres educatius i entre els professionals.

- Difondre els resultats ...

CEU COL   D Pedago Aplicada 8