BONA PRÀCTICA

Títol

El trencaclosques

Línia estratègica

Metodologies d'aprenentatge

Any d'inici

2018

Etapes a les que va dirigida

Primària

CEIP Mare Déu de la Consolació

c. Convent, 13, Alqueria Blanca, Mallorca
971654143
ceipmarededeudelaconsolacio@educaib.eu

Document ampliat

El trencaclosques

Explicació

El trencaclosques és una estructura d'aprenentatge cooperatiu. Aquesta dinàmica consisteix en que cada membre de l'equip té un número, a continuació s'ajunten els números iguals i aprenen algun concepte en el qual s'especialitzen. Quan ja han adquirit els coneixements que se'ls demana, tornen a l'equip d'origen i són els encarregats de transmetre els coneixements que tenen de manera que tots els membres de l'equip siguin especialistes amb un tema però que coneguin la resta de continguts.

Objectius

Establir relacions solidàries entre els alumnes. Incrementar el rendiment. Augmentar el nivell de raonament dels alumnes. Augmentar la cohesió de grup. Respectar diferents punts de vista. Desenvolupar les habilitats socials dels alumnes. Treballar junts per aconseguir objectius comuns.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8