recursos i informacion

Informació del recurs

Projectes IES Pasqual Calbó

Descripció: Recopilació de la transferències de la formació en el centre IES Pasqual Calbó
Centre: IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó)
Temàtica: Metodologies d'aprenentatge

CEU COL   D Pedago Aplicada 8