Inici

Què és la plataforma formació i innovació educativa de les Illes Balears?

Actualment molts docents de les Illes Balears estan fent un gran esforç formant-se i dissenyant línies metodològiques de centre orientades a la innovació pedagògica  i millora en l'aprenentatge, la convivència i l'escola inclusiva.

Aquesta plataforma està dissenyada per poder donar a conèixer i compartir les bones pràctiques docents, innovadores, efectives, sostenibles i transferibles que es duen a terme en els centres. Els i les docents crearan els continguts i també seran, majoritàriament, els receptors; es tracta d'una eina de i per als docents.

També servirà com a porta d'accés a tota la formació de professorat homologada de les Illes Balears, tant les activitats de la Conselleria d'Educació i Universitat com les organitzades per les entitats reconegudes.

Es tracta d'una eina que neix de l'esfoç i l'interès compartit per la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa i el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB que pretén facilitar la formació i la innovació dels docents i posar en valor la bona tasca que diàriament duen a terme en benefici de l'alumnat de les Illes Balears.

Aprenentatge Cooperatiu al CC CIDE
Formació del professorat al CEP de Manacor
CEIP Sant Ferran de ses Roques
CEIP Llevant
Música al CEIP Son Serra
CEIP Son Ferrer
Premi Samsung Smart School al CEIP Son Quint
Projectes al CEIP Norai
Projecte d'investigació IES Porto Cristo
Formació al CEP de Palma

Formació del professorat

 

 

 

Bones pràctiques

 

aprenentatgecooperatiu

 

 

Recursos

 

cuina

 

 

Premis

 

 

 

CEU COL   D Pedago Aplicada 8