BONA PRÀCTICA

Títol

A la recerca de formes geomètriques!

Línia estratègica

Metodologies d'aprenentatge

Any d'inici

2017

Etapes a les que va dirigida

Infantil, Primària

CEIP Mestre Lluís Andreu

Avinguda Portossaler s/n, Formentera, Formentera
971322497
ceipmestrelluisandreu@educaib.eu
http://cpmestrelluisandreu.blogspot.com.es/

Explicació

Els alumnes de 4t d'Infantil i els de 2n de primària de l'escola han treballat cooperativament per fer una recerca de formes geomètriques al pati. S'han mesclat els nivells i el resultat han estat grups intercicle de 6 infants. Entre els petits i els grans han cercat per tota l'escola objectes, imatges...que es corresponguin amb cercles, quadrats i triangles. Hem dibuixat els descobriments i hem escrit el nom de la forma.

Objectius

Treballar la geometria d'una manera globalitzada i significativa. Tenir una actitud d'investigació i recerca a l'entorn que ens envolta. Assolir els conceptes de cercle, quadrat i triangle. Treballar cooperativament. Utilitzar les noves tecnologies per enregistrar el procés i els resultats obtinguts.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8