BONA PRÀCTICA

Títol

Aprenentatge cooperatiu al CEIP S'ALGAR

Línia estratègica

Metodologies d'aprenentatge

Any d'inici

2017

Etapes a les que va dirigida

Infantil, Primària

CEIP S'Algar

, Porto Colom, Mallorca


Explicació

Pla de generalització de l'aprenentatge cooperatiu al nostre centre.
El podreu trobar en format pdf a l'apartat de Recursos.

Objectius

1.- Millorar les experiències d'ensenyança-aprenentatge a partir de l'aprenentatge cooperatiu.
2.- Establir la presència de l'aprenentatge cooperatiu en les diferents àrees i nivells, i dins la programació d'aula.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8