BONA PRÀCTICA

Títol

Dissenyant futurs sociocomunitaris (DFC)

Línia estratègica

Comunitat educativa d'aprenentatge

Any d'inici

2019

Etapes a les que va dirigida

Infantil, Primària

CEIP Xaloc

C/ Col·legi Públic Xaloc, 4 07160 Peguera, Paguera, Mallorca
971687864
ceipxaloc@educaib.eu
http://www.ceipxaloc.com/

Explicació

Curs conjunt de famílies i mestres sobre pràctiques restauratives, cercles de diàleg, prevenció de conflictes, resolució de conflictes...

Objectius

Crear vincles entre les famílies i els docents per tal que mares i pares se sentin part de la comunitat educativa.
Generar espais compartits de comunicació i d'aprenentatge entre professorat i famílies.
Millorar l'acompanyament escolar de l'alumnat en comunitat.
Orientar sobre habilitats i estratègies que permetin millorar la tasca educadora.
Millorar el Pla de Convivència.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8