BONA PRÀCTICA

Títol

Treballam per ambients

Línia estratègica

Metodologies d'aprenentatge

Any d'inici

2014

Etapes a les que va dirigida

Infantil, Primària

CEIP Cas Saboners

c/ Coloms 15, Magalluf, Mallorca
971681692
ceipcassaboners@educaib.eu
http://saboners.simplesite.com

Document ampliat

Treballam per ambients

Explicació

Durant el curs 2014-15 una significativa part dels membres del claustre, a més de l'equip directiu, es comença a plantejar un possible canvi profund en la manera de treballar el procés d'ensenyament-aprenentatge a la nostra escola. Aquest grup de docents es planteja la necessitat d'un inici de formació per tal de començar a conèixer el treball per "Ambients".

Trobareu més informació al Dossier de funcionament a la secció de Recursos

Objectius

1.Potenciar el treball individual a partir de l'experimentació, la manipulació dels materials i l'aprenentatge actiu
2. Proporcionar uns espais que afavoreixin un entorn tranquil, agradable i segur perfacilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge.
3. Proporcionar els recursos materials necessaris per facilitar el procés d'ensenyamentaprenentatge, ampliant els recursos materials tant en quantitat com en qualitat.
4. Atendre millor la diversitat, potenciant al màxim l'assoliment de les capacitat

CEU COL   D Pedago Aplicada 8