BONA PRÀCTICA

Títol

Experimentam a l'escola

Línia estratègica

Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics

Any d'inici

2017

Etapes a les que va dirigida

Primària

CP Es Canyar

c/Es Canyar, s/n, Manacor, Mallorca
971550840
cpescanyar@educaib.eu
www.cpescanyar.cat

Document ampliat

Experimentam a l'escola

Explicació

El curs 2016/17 vàrem posar en marxa un laboratori. Amb una aportació econòmica de La Caixa es va dotar del material adient per poder dur a terme experiments relacionats amb el currículum de l'àrea científica. Ens vàrem engrescar i vàrem celebrar la I Fira de la Ciència, on els nins de sisè ens varen mostrar experiments a tots nosaltres, als pares i a alumnes d'altres escoles. La següent passa va ser decidir, entre tot el claustre, que l'eix globalitzador d'aquest curs seria " La Ciència".

Objectius

Desenvolupar activitats que promoguin la recerca, la creativitat i l'enginy.
Contribuir a la millora dels resultats educatius i a l'augment de l'interès per la ciència. Potenciar l'aprenentatge amb l'ús de materials, experimentació i pràctiques de laboratori. Conèixer experiments pràctics per dur a terme.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8