BONA PRÀCTICA

Títol

Gamificació

Línia estratègica

Metodologies d'aprenentatge

Any d'inici

2017

Etapes a les que va dirigida

Secundària, Batxillerat

IES Biel Martí

Av. son Morera, 0, 07750, Ferreries, Menorca
971374201
iesbielmarti@educaib.eu
http://www.iesbielmarti.cat/web/

Explicació

Innovació i millora del centre, centrant-nos en l'estratègia educativa de Gamificació i ús de les TIC, així com també treballant alhora aspectes socioemocionals del claustre.

Objectius

Millorar les competències digitals del professorat.
Introduir estratègies metodològiques i recursos per treballar la competència digital des de totes les àrees.
Treballar les habilitats digitals de forma integrada.
Elaborar i compartir propostes didàctiques i bones pràctiques docents.
Aprofundir en les metodologies actives.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8