BONA PRÀCTICA

Títol

ESPLAIAU-VOS!

Línia estratègica

Metodologies d'aprenentatge

Any d'inici

2019

Etapes a les que va dirigida

Secundària

IES Porreres

Carretera Montuïri s/n, Porreres, Mallorca
971168590
iesporreres@iesporreres
http://iesporreres.cat/

Document ampliat

ESPLAIAU-VOS!

Explicació

Disseny del projecte de segon d'ESO. ELs alumnes volen reformar el pati. Volen un lloc d'esplai més atractiu. Hem decidit entre tots els docents que fem el curs de formació de centres donar un cop de mà. L'equip de disseny i la coordinadora ABP es posen al davant per seguir la metodologia del centre. A partir de les respostes d'un formulari google intentarem satisfer les necessitats de la majoria, entenent que aquest projecte no acaba. Tendrem prevista la seva continuïtat de millora el ...

Objectius

Organitzar l'espai d'esplai on l'alumnat pugui tenir llibertat i autonomia.
Realitzar una renovació del pati com a lloc per compartir jocs i relacions.
Sentir aquest espai propi, com a lloc per: jugar,parlar, compartir, conjugar oci i estudi.
Aconseguir un espai on l'alumnat tengui més llibertat d'acció, un espai sense conflicte i també un lloc d'esbarjo on cada un desenvolupi el que li resulti més atractiu.
Millorar la convivència creant espais diversos.
Millorar l'estètica de ...

CEU COL   D Pedago Aplicada 8