BONA PRÀCTICA

Títol

Women in science

Línia estratègica

Pla 20-24 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Any d'inici

2022

Etapes a les que va dirigida

Secundària

IES Santa Maria

Avinguda Margalida Calafat, Santa Maria del Camí, Mallorca
971140979
javivar@iessantamaria.org
https://iessantamaria.net/

Explicació

Taula científica de dones científiques en anglès

Objectius

Visibilitzar el paper de la dona en la ciència.
Celebrar el dia de la dona i la nina en la ciència (11 de febrer).
Treballar la biografia en anglès.
Treballar vocabulari científic en anglès.
Concebre el coneixement científic com un saber integrat en distintes disciplines i que forma part del concepte universal de cultura.