BONA PRÀCTICA

Títol

MATEMÀTICA DE LA DEMOCRÀCIA REPRESENTATIVA

Línia estratègica

Pla 20-24 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Any d'inici

2021

Etapes a les que va dirigida

Secundària

IES Santa Maria

Avinguda Margalida Calafat, Santa Maria del Camí, Mallorca
971140979
javivar@iessantamaria.org
https://iessantamaria.net/

Explicació

La tasca treballa el sistema electoral espanyol per determinar la composició del "Congreso de los Diputados" des d'un punt de vista matemàtic. Els alumnes, després d'estudiar conceptes organitzatius clau com diputat, circumscripció, etc. s'encarreguen de traduir uns resultats electorals reals, en nombre de vots, en una composició real del "Congreso de los Diputados", tot aplicant els mètodes matemàtics adequats i reflexionant sobre les solucions obtingudes.

Objectius

Donar a conèixer i experimentar de manera vivenciada el sistema electoral espanyol per a les eleccions legislatives.
Reflexionar sobre dues respostes alternatives al problema de la proporcionalitat entre vots i representants en les cambres legislatives.
Valorar la rellevància dels organismes de representació democràtica i els mecanismes de la seva elecció.
Aprendre a cercar i interpretar informació a la Web, en particular sobre els termes més importants propis del sistema electoral espanyol.