BONA PRÀCTICA

Títol

MATEMÀTIQUES EXPERIENCIALS

Línia estratègica

Metodologies d'aprenentatge

Any d'inici

2016

Etapes a les que va dirigida

Primària

CC Es Liceu

cabana, 31, Pont d'Inca, Mallorca
971600986
direccio@esliceu.com
www.esliceu.com

Document ampliat

MATEMÀTIQUES EXPERIENCIALS

Explicació

Els/les tutors/es de les diverses aules preparam activitats variades que ajuden a treballar continguts abstractes. En aquest espai setmanal es dona l'oportunitat als infants de treballar conceptes de manera més vivencial: concepte de nombre, mesura (massa, temps, longitud, pes), fraccions, estadística, probabilitat i multiplicació. Els infants es divideixen en 4 grups heterogenis que roten setmanalment per les diverses activitats.

Objectius

1. Aprendre els diferents conceptes de manera més lúdica, exploratòria, creativa i comprensiva, arribant als aprenentatges de manera activa, mitjançant la manipulació de diferents materials. 2. Començar d'allò més concret, per arribar a l'abstracte de manera progressiva. 3. Relacionar-nos i mesclar-nos amb alumnes d'altres edats per socialitzar, aprendre dels altres i desenvolupar la competència matemàtica en la diversitat.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8