BONA PRÀCTICA

Títol

Ambients d'aprenentatge

Línia estratègica

Metodologies d'aprenentatge

Any d'inici

2014

Etapes a les que va dirigida

Infantil

CEIP Es Molinar, Infant Felip

Carrer Llucmajor 8, Palma, Mallorca
971276006
ceipesmolinarinfantfelip@educaib.eu
www.ceiipesmolinar.cat

Document ampliat

Ambients d'aprenentatge

Explicació

Els alumnes de tota la etapa d'infantil, lliurament trien un ambient educatiu volen anar durant 3 dies a la setmana. L'agrupació dels alumnes és heterogènia per alumnes de 3, 4 o 5 anys. Els ambients són espais dissenyats per provocar el conflicte cognitiu cobrint les diferents àrees curriculars.

Objectius

Donar resposta als aprenentatges d'aquesta etapa de manera lliure i motivadora. - Acompanyar als alumnes durant el seu aprenentatge, canviant el paper directiu del mestre per un paper de mediador i provocador d'experiències. - Explotar la curiositat dels alumnes a partir de les seves motivacions o inquietuts. - Preparar a l'infant per l'aprenentatge científic. - Cobrri els aspectes emocionals i de relació entre els infants.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8