BONA PRÀCTICA

Títol

Si vull, puc.

Línia estratègica

Convivència i educació emocional

Any d'inici

2016

Etapes a les que va dirigida

Infantil, Primària

CEIP Joan Veny I Clar

Estrelles, 34-A, Campos, Mallorca
971652194
ceipjoanvenyiclar@educaib.eu
http://www.ceipjoanvenyiclar.cat

Document ampliat

Si vull, puc.

Explicació

«Si vull, puc», és un projecte de teràpia visual que va sorgir per les ganes d'anar introduint aspectes innovadors a la metodologia del centre. Cal dir que actualment un gran nombre d'infants presenta baix rendiment a l'escola i que en part pot ser a causa de les dificultats d'aprenentatge que es poden trobar durant la seva vida escolar. Amb aquest projecte pretenem afavorir la concentració dels infants perquè puguin rompre amb l'activitat anterior i començar-ne una altra de manera ...

Objectius

Equilibrar els hemisferis esquerre-dret i sincronitzar-los. -Potenciar la memòria visual. -Facilitar la definició d'objectius i assolir-los. -Agilitzar el temps de reacció davant un estímul. -Treballar l'orientació espacial. -Desenvolupar el pensament reflexiu. -Motivar i estimular al màxim les capacitats per tenir major confiança en sí mateix. -Alliberar l'estrès per poder disposar de les pròpies capacitats. -Potenciar el treball en equip. -Detectar dificultats ...

CEU COL   D Pedago Aplicada 8