BONA PRÀCTICA

Títol

Ambients d'aprenentatge II

Línia estratègica

Metodologies d'aprenentatge

Any d'inici

2018

Etapes a les que va dirigida

Infantil, Primària

CEIP Melcior Rosselló i Simonet

Carretera Santa Maria-Portol s/n 07320, Santa Maria del Camí, Mallorca
971621547
ceipmelciorrossello@educaib.eu
http://c07005295.eduwebs.caib.es/

Explicació

Desenvolupament de metodologies que millorin l'aprenentatge de l'alumnat a partir de l'aprofitament dels espais disponibles.
Podreu trobar tres recursos amb graelles de programació i rúbriques.

Objectius

Transformar espais comuns i aules del centre.
Aprofundir en el coneixement de les necessitats reals de l'alumnat, per poder donar resposta i respectar els ritmes individuals.
Organitzar els horaris, espais i materials a fi d'apropar-nos a les necessitats dels infants segons el seu moment de desenvolupament i ritmes individuals.
Cercar recursos per a l'avaluació

CEU COL   D Pedago Aplicada 8