recursos i informacion

Informació del recurs

Document de traspàs de competència lingüística entre primària i secundària

Descripció: S'ha creat un Document de Traspàs on s'han analitzat i consensuat diferents aspectes: Calendari de reunions i proves, Terminologia comuna, Indicacions sobre el quadern, Pla de comprensió lectora i Correcció de la producció escrita. En conseqüència, s'ha introduït una modificació a l'actual document de traspàs amb la informació rellevant quant a nivell de competència lectora i interessos i hàbits lectors.
Centre: IES Damià Huguet (Campos)
Temàtica: Millora de les competències lingüístiques

CEU COL   D Pedago Aplicada 8