recursos i informacion

Informació del recurs

Prova competencial de comprensió escrita en llengua castellana

Descripció: Prova competencial de comprensió escrita en llengua castellana per tal d'avaluar l'alumnat a final de 6è de Primària i a principis de 1r d'ESO.
Centre: IES Damià Huguet (Campos)
Temàtica: Millora de les competències lingüístiques

CEU COL   D Pedago Aplicada 8