recursos i informacion

Informació del recurs

Projecte d'implementació d'Aprenentatge Cooperatiu

Descripció: L'aprenentatge cooperatiu permet, com a metodologia inclusiva, el tractament de la diversitat, el respecte a la individualitat, l'atenció i l'adequació als ritmes personals del nostre alumnat. Poder iniciar l'Aprenentatge Cooperatiu ha format part d'un procés de reflexió al què hem arribat després d'anys d'anar introduint paral·lelament altres estratègies metodològiques.
Centre: IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó)
Temàtica: Metodologies d'aprenentatge

CEU COL   D Pedago Aplicada 8