recursos i informacion

Informació del recurs

Bateria activitats ludificades

Descripció: Plantilla per a activitats de ludificació.
Centre: IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó)
Temàtica: Metodologies d'aprenentatge

CEU COL   D Pedago Aplicada 8