recursos i informacion

Informació del recurs

Rúbrica d'avaluació pràctica laboratori

Descripció: Rúbrica d'avaluació i coavaluació: recurs que ens permet conèixer com valoren els alumnes el seu procés d'aprenentatge i el dels companys.
Centre: CC Sant Alfons (Felanitx)
Temàtica: Pla 16-20 1 Metodologies d'aprenentatge

CEU COL   D Pedago Aplicada 8