recursos i informacion

Informació del recurs

Rúbrica per avaluar el mural de geografia i història

Descripció: Rúbrica creada per avaluar i orientar la creació d'un mural sobre la prehistòria.
Centre: CC Sant Alfons (Felanitx)
Temàtica: Pla 16-20 1 Metodologies d'aprenentatge

CEU COL   D Pedago Aplicada 8