recursos i informacion

Informació del recurs

Autoavaluació de coneixements EPVA

Descripció: Document per avaluar els coneixements adquirits de forma individual acabades les tasques de forma grupal des de l'àrea d'EPVA
Centre: CC Sant Alfons (Felanitx)
Temàtica: Pla 16-20 1 Metodologies d'aprenentatge

CEU COL   D Pedago Aplicada 8