recursos i informacion

Informació del recurs

A comprar peix

Descripció: Tots els nins i nines estan asseguts a terra fent rotllo mirant al centre i un d'ells anirà caminant la cançó per defora del rotllo, duent un mocador en les mans i cantant: comprau peix, i tots els del rotllo responen cantant: ja l'hem comprat. Així tota la cançó fins arribar allà on diu: tots a dormir fins demà dematí!, en que tots els del rotllo fan l'adormit amb el cap cot i el que camina la cançó deixa el mocador darrera un dels que estan asseguts i exclama: Qui s'ha compixat en el llit?.
Centre: CEIP Inspector Joan Capó (Felanitx)
Temàtica: Millora de les competències lingüístiques

Baixar el recurs

A comprar peix

CEU COL   D Pedago Aplicada 8