recursos i informacion

Informació del recurs

Rodolí, rodolà.

Descripció: Assoliment d'una línia metodològica de centre en el tractament de la llengua catalana Utilització de l'aprenentatge cooperatiu en el desenvolupament de la tasca. Incorporació de les metodologies i activitats apreses a l'aula Incorporació de noves eines d'avaluació adequades a la nostra tasca Transmissió experiències i activitats entre els membres de la formació envers el tractament de la llengua.
Centre: CEIP Inspector Joan Capó (Felanitx)
Temàtica: Millora de les competències lingüístiques

Baixar el recurs

Rodolí, rodolà.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8