BONA PRÀCTICA

Títol

Competència lingüística: traspàs entre primària i secundària

Línia estratègica

Millora de les competències lingüístiques

Any d'inici

2019

Etapes a les que va dirigida

Primària, Secundària

IES Damià Huguet

Camí des Revellar s/n, Campos, Mallorca
971160085
iesdamiahuguet@educaib.eu
https://www.iesdamiahuguet.net/

Explicació

millorar la comunicació entre els docents de les àrees lingüístiques dels centres de primària i l'I Damià Huguet per tal de reforçar la competència lingüística de l'alumnat, així com també el seu traspàs entre primària i secundària.

Objectius

1. Reflexionar sobre la pròpia pràctica docent per millorar les nostres intervencions. 2. Establir pautes i estratègies a l'aula entre primària i secundària. 3. Compartir aspectes metodològics de l'aprenentatge de la competència lingüística. 4. Dissenyar, de forma conjunta i consensuada, proves inicials basades en les competències clau. 5. Millorar la informació de traspàs entre etapes sobre els aprenentatges i dificultats de l'alumnat. 6. Treballar i idear un pla de lectura.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8