BONA PRÀCTICA

Títol

Foment de la normalització i dinamització del català als centres educatius.

Línia estratègica

Millora de les competències lingüístiques

Any d'inici

2019

Etapes a les que va dirigida

Primària

CEIP Inspector Joan Capó

Bellpuig 22, Felanitx, Mallorca
971580206
ceipinspectorjoancapo@educaib.eu
http://c07001010.eduwebs.caib.es/index.php

Explicació

Amb la nostra tasca diària d'aquests darrers cursos hem vist la necessitat de fer millores en el tractament de la llengua catalana a partir d'activitats més significatives i properes al nostre alumnat. Aquest fet ens ha duit a la necessitat de deixar de banda el llibre de text i elaborar activitat i introduir-nos en una metodologia més adient.

Objectius

Establir una línia metodològica de centre en el tractament de la llengua catalana tenint en compte la línia d'aprenentatge cooperatiu iniciat el curs 16-17. Conèixer metodologies i activitats innovadores que ens permetin avançar en els nostres coneixements. Aprofundir en eines d'avaluació que ens permetin conèixer el nivell dels nostres alumnes per tal d'adequar la tasca. Crear un espai de diàleg en el que es comparteixin coneixements, opinions i experiències en el tractament del curs.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8