BONA PRÀCTICA

Títol

LUDIFICACIÓ: EINA D'APRENENTATGE ACTIU I PARTICIPATIU PER AL FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA

Línia estratègica

Metodologies d'aprenentatge

Any d'inici

2019

Etapes a les que va dirigida

Secundària, Batxillerat

IES Pasqual Calbó i Caldés

C/ Francesc F. Andreu, 1,, Maó, Menorca
971369390
iespasqualcalbo@educaib.eu
http://www.iespasqualcalbo.cat

Explicació

La formació continua una trajectòria de tres cursos consecutius dedicats a les noves metodologies. Aquesta vegada hem abordat la ludificació (o gamificació) lligada al foment de l'ús de la llengua catalana.

Objectius

L'objectiu principal és dotar el professorat participant de la competència necessària per a dur a la pràctica activitats ludificades.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8